Provast

  • Postadres

  • Postbus 16395
  • 2500 BJ Den Haag
  • Bezoekadres

  • Hofweg 9e
  • 2511 AA Den Haag
  • Contactgegevens

  • Tel. 070 308 10 30
  • Fax. 070 361 40 44

Bedrijfsprofiel

Provast is een innovatieve (her)ontwikkelingsspecialist voor binnenstedelijke projecten op het vlak van wonen, werken, winkelen en verblijven. Provast ontwikkelt sinds 1985 hoogwaardig en duurzaam vastgoed met passie, vakmanschap en ondernemerschap.

Globalisering enerzijds en individualisering anderzijds stellen nieuwe eisen aan ruimtelijke ordening en projectontwikkeling. Binnenstedelijke ontwikkeling wordt de standaard. Ov-knooppunten worden getransformeerd tot multifunctionele verblijfsgebieden. Moderne technologieën overbruggen tijd en afstand. Werken is niet langer strikt verbonden aan fysieke kantoorruimte. De scheidslijn tussen wonen, werken, winkelen en ontspanning verdwijnt.

Provast-projecten zijn landmarks. Ze versterken de stedelijke structuur en bieden ruimte, comfort, veiligheid en inspiratie. Ruimte is schaars. Daarom zal steeds vaker sprake zijn van vervanging dan van toevoeging. Inbreiding en herontwikkeling lijken de bestendige oplossingen te zijn. Provast gelooft dat dit de essentie is van duurzame ontwikkeling. De combinatie van toekomstgerichte concepten en beleggers die zich voor een lange periode verbinden aan een project is bepalend voor de kwaliteit van onze steden van de toekomst.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Provast een vanzelfsprekendheid. In ons handelen staan integriteit en betrouwbaarheid centraal. Mede hierom hebben wij ons aangesloten bij de NEPROM.

Routebeschrijving