Havenbedrijf Rotterdam N.V.

  • Postadres

  • Postbus 6622
  • 3002 AP Rotterdam
  • Bezoekadres

  • Wilhelminakade 909
  • 3072 AP Rotterdam
  • Contactgegevens

  • Tel. 010-252 10 10

Bedrijfsprofiel

Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Als naamloze vennootschap hebben wij twee aandeelhouders: Gemeente Rotterdam en de Staat.

Onze statutaire doelen zijn:

• ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam;.
• bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust.

Havenbedrijf Rotterdam verhuurt – via langlopende contracten - haventerreinen aan bedrijven, met name aan op- en overslagbedrijven en de (petro)chemische industrie, waaronder energieproducenten. De belangrijkste inkomstenstromen zijn huurinkomsten en havengelden. Havenbedrijf Rotterdam investeert in de ontwikkeling van nieuwe haventerreinen, met name Maasvlakte 2, in openbare infrastructuur, zoals wegen in het havengebied, en in klantspecifieke infrastructuur, zoals kademuren en aanlegsteigers. Om de scheepvaart optimaal af te wikkelen, wordt fors geïnvesteerd in een verkeersbegeleidend systeem, patrouillevaartuigen en calamiteitenbestrijding.

Bij het Havenbedrijf Rotterdam werken circa 1.200 medewerkers.

Routebeschrijving